Żywienie paszami granulowanymi

Dobry granulat powinien zawierać minimum 16% białka, 14,5% włókna oraz 2 400kcal energii.
W zależności od wytwórni ceny 1kg granulatu wahają się od 0,80 do 1,10zł.
Granulatu nie wolno przetrzymywać więcej niż 3 miesiące.

Dzienne dawki granulatu:

  • Króliki dorosłe - samce i samice w spoczynku - 150g;
  • samice kotne - 200g;
  • samice z młodymi - do 1 200g.
  • średnie dawka dzienna dla królików dorosłych wynosi 250g.
  • Króliki młode w okresie tuczu - od 100g,  (zaraz po odsadzeniu do 150g na zakończenie tuczu w wieku 90 dni)


Przy żywieniu granulatem zwierzęta muszą mieć zapewniony stały dostęp do wody pitnej.

Żywienie tradycyjne

Dobowe dawki pokarmowe w różnych stanach fizjologicznych.

Przykładowe, dzienne dawki pokarmowe dla królików młodych

(w gramach na jedną sztukę)

 

Wiek królika
w dniach

Pasze treściwe

Ziemniaki

Pasze soczyste*

Siano

Lato

Zima

Lato

Zima

Lato

Zima

Lato

Zima

30 – 60

30

40

30

40

300

150

20

50

60 – 90

40

50

50

60

500

250

30

120

90 – 120

50

60

70

80

650

250

30

150

120 - 150

60

70

70

80

700

250

30

150

 

 

 

 

 

Przykładowe dzienne dawki pokarmowe dla królików dorosłych
(w gramach na jedną sztukę)

 

Króliki dorosłe

Pasze treściwe

Ziemniaki

Pasze soczyste*

Siano

Lato

Zima

Lato

Zima

Lato

Zima

Lato

Zima

W okresie rozrodu

70

120

60

100

1200

500

80

200

W okresie spoczynku

40

50

20

70

800

200

50

150

 

 

 

 

 

 

*w okresie lata – zielonki, w okresie zimy – okopowe

Przykłady zestawów paszowych dla stada podstawowego na okres zimowy w przeliczeniu na jedną sztukę (w gramach).

Zestaw I
Marchew lub buraki pastewne              300
Siano                                                     70
Jęczmień                                               40
Chleb czerstwy                                     20
Polfamix KF                                         1,5

Zestaw II
Owies                                                   30
Buraki cukrowe                                    800

Zestaw III
Ziemniaki parowane                             100
Otręby pszenne                                     20
Owies                                                   30
Kukurydza śrutowana                          20
Odpady warzyw                                   20
Siano                                                     60
Polfamix KF                                         1,5

Zestaw IV
Owies                                                   30
Siano                                                     50
Buraki cukrowe                                    600

Zestaw V
Marchew lub buraki pastewne              150
Jęczmień                                               40
Ziemniaki parowane                             80
Siano                                                     60
Otręby pszenne                                     20
Polfamix KF                                         1,5

Zestaw VI
Owies                                                   30

Siano                                                     100
Buraki pastewne                                   400

Podane powyżej zestawy paszowe należy stosować zamiennie, nie wolno podawać jednego z zestawów przez dłuższy czas. Najlepiej byłoby rozłożyć zestawy na kolejne dni tygodnia, tak aby zestawy zawierające Polfamix stosować na przemian z zestawami bez witamin. W chowie przemysłowym najwygodniejsze w stosowaniu są mieszanki granulowane pełnoporcjowe, zawierające w swym składzie wszystkie niezbędne składniki pokarmowe.