Warunki zoohigieniczne

Pawilon na 600 samic w ZD IZ Chorzelów

  1. temperatura – minimalna - 12oC; optymalna – 18oC – 22oC; maksymalna – 26oC
  2. szybkość przepływu powietrza – 0,25 m/sek
  3. wymiana powietrza – zima 0,8m3/h/kg; lato –4m3/h/kg
  4. wilgotność maksymalna – 75%
  5. oświetlenie – stado produkcyjne – 70lux; sektor tuczu – 50lux