Żywienie

 1. Ilość dni żywieniowych
  • dorosłe – 365 dni
  • młodzież – 60 dni
 2. Średnie dzienne dawki granulatu dla jednej sztuki w kilogramach
  • samce dorosłe – 0,15
  • samice dorosłe (nie kotne i w pierwszej połowie kotności)– 0,2
  • samice dorosłe (kotne i z młodymi) – 0,6
  • młodzież w okresie tuczu –0,12
 3. Zapotrzebowanie na wodę w ciągu doby (stały dostęp)
  • króliki dorosłe – 0,5 – 1,5 litra
  • króliki młode – 0,2 – 0,5 litra