Produkcja żywca

  1. Stosunek samic do samców 8 : 1
  2. Brakowanie stada 100%
  3. Średnia ilość miotów w roku od jednej samicy (stanowiska wykotowego) – 6
  4. Średnia ilość królików sprzedanych od jednej samicy (stanowiska wykotowego) w roku – 36

Klatki w ZD IZ Chorzelów

Schemat klatek

Drabinka na siano

Klatka drewniana

Wykotnica drewniana

Poidlo i karmidło