Warunki zoohigieniczne

Pawilon na 600 samic w ZD IZ Chorzelów

 1. temperatura – minimalna - 12oC; optymalna – 18oC – 22oC; maksymalna – 26oC
 2. szybkość przepływu powietrza – 0,25 m/sek
 3. wymiana powietrza – zima 0,8m3/h/kg; lato –4m3/h/kg
 4. wilgotność maksymalna – 75%
 5. oświetlenie – stado produkcyjne – 70lux; sektor tuczu – 50lux

Żywienie

 1. Ilość dni żywieniowych
  • dorosłe – 365 dni
  • młodzież – 60 dni
 2. Średnie dzienne dawki granulatu dla jednej sztuki w kilogramach
  • samce dorosłe – 0,15
  • samice dorosłe (nie kotne i w pierwszej połowie kotności)– 0,2
  • samice dorosłe (kotne i z młodymi) – 0,6
  • młodzież w okresie tuczu –0,12
 3. Zapotrzebowanie na wodę w ciągu doby (stały dostęp)
  • króliki dorosłe – 0,5 – 1,5 litra
  • króliki młode – 0,2 – 0,5 litra

Produkcja żywca

 1. Stosunek samic do samców 8 : 1
 2. Brakowanie stada 100%
 3. Średnia ilość miotów w roku od jednej samicy (stanowiska wykotowego) – 6
 4. Średnia ilość królików sprzedanych od jednej samicy (stanowiska wykotowego) w roku – 36

Klatki w ZD IZ Chorzelów

Schemat klatek

Drabinka na siano

Klatka drewniana

Wykotnica drewniana

Poidlo i karmidło