Szkolenia

Na Fermie Królików Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Chorzelowie są organizowane szkolenia praktyczne z zakresu produkcji żywca króliczego. Szkolenie obejmuje 20
 godzin zajęć (dwa dni) i prowadzone jest na zwierzętach w pawilonach hodowlanych. Możliwe są również szkolenia indywidualne, jednodniowe (od 7:00 do 15:00 w cenie 100 zł od osoby) po wcześniejszym umówieniu terminu.

Celem zajęć jest nauczenie przyszłych producentów żywca króliczego  wszystkich niezbędnych w tym procesie czynności:

  • technika racjonalnego rozdawania paszy;
  • zasady kryć i doboru zwierząt do rozrodu;
  • sprawdzanie kotności w 14 dniu po pokryciu;
  • przegląd gniazd króliczych;
  • rozpoznawanie płci przy odsadzaniu w wieku 35 dni;
  • zabiegi pielęgnacyjne i szczepienia ochronne;
  • zabiegi dezynfekcyjne;
  • racjonalne metody uboju;
  • diagnostyka podstawowych jednostek chorobowych.

W trakcie szkolenia, oprócz materiałów szkoleniowych, zainteresowani otrzymują kompletną
informację na temat ekonomiki produkcji i jej technologii.
 Koszt szkolenia: 200 zł od osoby (dwa dni) oraz 70 złotych nocleg z wyżywieniem.

 Zainteresowanych proszę o kontakt: Dr Leszek Gacek, ZD IZ Chorzelów
                                                          tel. (017) 584-10-57