Ubezpieczenie ferm królików

Pojawiła się możliwość ubezpieczania ferm królików od nieszczęśliwych wypadków, w tym od nieprzewidzianych upadków. W wyniku działania Wydawnictwa udało się znaleźć firmę ubezpiczycielską gotową podjąć się tego zadania. Firmą tą jest Concordia Wielkopolska, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Oddział w Poznaniu. Firma ta już od jakiegoś czasu zajmuje się ubezpieczeniami ferm zwierząt futerkowych mięsożernych, tak że problematyka ta nie jest jej obca. Szczegółowymi warunkami ubezpieczenia oraz obsługą ubezpieczenia zajmować się będzie w imieniu Towarzystwa „Concordia Wielkopolska TUW” Agencja Kompleks, 62-200 Gniezno, ul. Moniuszki 3, tel./fax (061) 426-11-76. Stawki ubezpieczenia będą indywidualnie dobierane dla poszczególnych ferm, po wypełnieniu specjalnego formularza. Na obecnym etapie nie jestem w stanie podać Państwu więcej szczegółów, ale mam nadzieję, że dalsze moje kontakty z ubezpieczycielem pozwolą na zamieszczanie w następnych numerach Kwartalnika dalszych, bardziej szczegółowych informacji. Możliwość ubezpieczania ferm jest kolejnym przykładem na to, iż hodowla królików i produkcja żywca króliczego zaczyna być traktowana w naszym kraju poważnie i znajduje w strukturach gospodarczych należne jej miejsce.