Zapotrzebowanie na mięso królicze

Największymi importerami mięsa króliczego są:

        Włochy – 30 000 – 40 000 ton

        Francja – 10 000 ton

        Belgia – 7 000 ton

        Niemcy – 5 000 ton

        Szwajcaria – 5 000 ton

        Holandia – 3 000 ton.

Eksporterami mięsa króliczego do tej pory tradycyjnie były Chiny (ok. 35 000 ton) lecz obecnie po reformach ekonomicznych drastycznie ograniczono dostawy do Europy. Węgry, z eksportem około 15 000 ton również, po powodziach nawiedzających ten kraj, ograniczyły dostawy. Polska eksportuje około 3 000 ton a zapotrzebowanie jest znacznie większe. Ze względu na położenie geograficzne możemy eksportować tuszki królicze schłodzone, czyli takie na jakie jest największe zapotrzebowanie w krajach Unii. (powrót do podstaw produkcji)