Redakcja

Numer wydawniczy ISSN – 1730-3125

Redakcja:
Dr mgr Leszek Antoni Gacek – Redaktor Naczelny
Dr hab. Dorota Kowalska prof. IZ PIB Kraków- Redaktor Naukowy, Językowy i Recenzent,
Prof. dr hab. Marian Brzozowski Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa – Redaktor Naukowy, Statystyczny i Recenzent,
Prof. dr hab. Andrzej Gugołek Uniwersytet Warmińsko Mazurski – Redaktor Naukowy, i Recenzent,
Mgr inż. Katarzyna Rusin, mgr Weronika Lipińska – redakcja i korekta,
Renata Sosińska – łamanie i projekt.

Adres Redakcji:
Chorzelów 764/23
39-331 Chorzelów
Tel. (17) 773 04 42
600 418 870