Informacje ogólne

"Króliki" są ogólnopolskim periodykiem specjalistycznym przeznaczonym dla hodowców królików i producentów żywca króliczego. Zawierają informacje z zakresu chowu i hodowli, ochrony środowiska, uregulowań prawnych i sytuacji rynkowej. Ukazują się w lutym, maju, sierpniu i listopadzie.