Koszty

Założenia technologiczne:
 
liczba samic stada podstawowego                                                       200 szt.
liczba samców stada podstawowego                                                    40 szt.
średnia dzienna dawka granulatu dla jednej samicy                                 0,25 kg.
średnia dzienna dawka granulatu dla jednego samca                               0,15 kg.
średnia dzienna dawka granulatu dla królika tuczonego                            0,12 kg.
liczba dni żywieniowych dla stada dorosłego                                          365
liczba dni żywieniowych dla królików tuczonych do wagi 2,5 kg.                60
liczba sztuk sprzedanych z jednego stanowiska wykotowego w roku          35
remont stada produkcyjnego                                                              100 %
cena jednego kilograma granulatu                                                        0,85 zł.
cena jednego kilograma sprzedanego żywca króliczego                             5 zł.

NAKŁADY PONIESIONE NA PASZE (WERSJA PODSTAWOWA):
 
200 samic x 365 dni x 0,25 kg x 0,85 zł                            = 15 512 zł.
40 samców x 365 dni x 0,15 kg x 0,85 zł   =  1 861,5 zł.
tucz: 200 samic x 35 szt.  = 7 000 szt.
7 000 szt. x 60 dni x 0,12 kg x 0,85 zł      = 42 840 zł.
całkowity koszt granulatu = 60 214 zł.

PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY:
 
7 000 szt  - 240 szt (remont stada)  = 6 760 szt.
6 760 szt x 2,5 kg x 5 zł       = 84 500 zł
różnica między przychodem a kosztami paszy  = 24 286 zł.

Nie uwzględniono kosztów energii, obsługi weterynaryjnej i robocizny.

Inny sposób liczenia kosztów w zależności od ceny paszy i ceny skupu.

KALKULACJA KOSZTÓW DLA STADA 200 SAMIC I 40 SAMCÓW

( przy różnej cenie granulatu i różnej cenie skupu żywca)

WERSJA A

Koszt granulatu: 0,85 zł/ 1 kg

36 sztuk sprzedanych z jednego stanowiska wykotowego w roku (od 200 samic)
 

 

 

Rodzaj zwierząt

Ilość sztuk

Ilość dni żywieniowych

Dzienna dawka pokarmowa (kg)

Łączna ilość granulatu (kg)

Cena 1 kg

Wartość

dorosłe

240

365

0,25

21 900

0,85

18 615.-

młode

7 200

60

0,12

51 840

0,85

44 064.-

Razem wartość granulatu: 62 679.-

Koszt szczepień:

choroba

Ilość zwierząt

dawka

Cena 1 dawki

wartość

Pomór

Dorosłe – 240 + 200 (remont stada)

1

1.-

440.-

Młode 7 200

0,5

1.-

3 600.-

Myksomatoza

Dorosłe – 240 + 200 (remont stada)

1

1.-

440.-

Młode 4 800 (2/3 stada – w lecie)

1

1.-

4 800.-

Razem wartość szczepionek: 9 280.-
Szacowany koszt nośników energii: 2 000.-
RAZEM NAKłADY:73 959.-

 

Wartość produkcji: 7 000 sztuk (200 sztuk na remont stada) x 2,5 kg x 5 zł =                                         87 500.-

 

PRZYCHÓD: 87 500.-  -  73 959.-  =  13 541.-

WERSJA B

Koszt granulatu: 0,95zł/1 kg

36 sztuk sprzedanych z jednego stanowiska wykotowego w roku (od 200 samic)

Rodzaj zwierząt

Ilość sztuk

Ilość dni żywieniowych

Dzienna dawka pokarmowa (kg)

Łączna ilość granulatu (kg)

Cena 1 kg

Wartość

dorosłe

240

365

0,25

21 900

0,95

20 805.-

młode

7 200

60

0,12

51 840

0,95

49 248.-

Razem wartość granulatu: 70 053.-

Koszt szczepień:

choroba

Ilość zwierząt

dawka

Cena 1 dawki

wartość

Pomór

Dorosłe – 240 + 200 (remont stada)

1

1.-

440.-

Młode 7 200

0,5

1.-

3 600.-

Myksomatoza

Dorosłe – 240 + 200 (remont stada)

1

1.-

440.-

Młode 4 800 (2/3 stada – w lecie)

1

1.-

4 800.-

Razem wartość szczepionek: 9 280.-
Szacowany koszt nośników energii: 2 000.-
RAZEM NAKŁADY:81 333.-

 

Wartość produkcji: 7 000 sztuk (200 sztuk na remont stada) x 2,5 kg x 6,5 zł =                                     113 750.-

 

PRZYCHÓD: 113 750.-  -  81 333.-  =  32 417.-

WERSJA C

Koszt granulatu: 1,0 zł/ 1 kg

36 sztuk sprzedanych z jednego stanowiska wykotowego w roku (od 200 samic)

Rodzaj zwierząt

Ilość sztuk

Ilość dni żywieniowych

Dzienna dawka pokarmowa (kg)

Łączna ilość granulatu (kg)

Cena 1 kg

Wartość

dorosłe

240

365

0,25

21 900

1,00

21 900.-

m?ode

7 200

60

0,12

51 840

1,00

51 840.-

Razem wartość granulatu: 73 740.-

Koszt szczepień:

choroba

Ilość zwierząt

dawka

Cena 1 dawki

wartość

Pomór

Dorosłe – 240 + 200 (remont stada)

1

1.-

440.-

Młode 7 200

0,5

1.-

3 600.-

Myksomatoza

Dorosłe – 240 + 200 (remont stada)

1

1.-

440.-

Młode 4 800 (2/3 stada – w lecie)

1

1.-

4 800.-

Razem wartość szczepionek: 9 280.-
Szacowany koszt nośników energii: 2 000.-
RAZEM NAKŁADY :85 020.-

 

Wartość produkcji: 7 000 sztuk (200 sztuk na remont stada) x 2,5 kg x 6,0 zł =                                      105 000-

 

PRZYCHÓD: 105 000.-  -  85 020.-  =  19 980.-